TERMENI ŞI CONDIŢII

valabile din data de 01.10.2019.

Aceste condiţii se consideră a fi acceptate prin folosirea website-ului şi prin trimiterea unei comenzi

Dorim să-ţi prezentăm condiţiile noastre aplicabile raportului dintre noi în aşa fel să-ţi fie cât mai uşor de înţeles.

 1. Vânzătorul este următoarea societate

  Website-ul

  www.anderastyle.com

  Denumirea societăţii

  Sport és Ruha Srl

  Cod unic de înregistrare

  RO 35942124

  Nr. înregistrare la ORC

  J30/380/2016

  Sediu

  445100 Carei, str. Odobescu nr. 10, jud. Satu Mare, România

  Email

  info@anderastyle.com

  Telefon

  0040 744 513 926

 2. Cum comenzi

Comanda poate fi făcută cu ajutorul website-ului, prin telefon sau prin email.

Drepturile şi obligaţiile părţilor se nasc din contractul care se naşte între noi prin trimiterea şi confirmarea comenzii (deci în momentul confirmării comenzii tale de către Vânzător, se naște între noi un raport contractual).

La încheierea Contractului, însă nu mai târziu de trimiterea comenzii, Clientul declară că a luat la cunoștință aceste condiții și este de acord cu acestea. În cazul în care Cumpărătorul nu formulează nicio obiecție față de Condiții înaintea încheierii contractului, sunt valabile fără alte excepții aceste condiții.

 • Obligaţiile cumpărătorului sunt:

 1. preluarea produselor şi

 2. plata preţului la care se adaugă cheltuielile de curier în sumă de 35 de lei pentru livrările din România.

 3. să pună la dispoziţia vânzătorului datele sale corecte în vederea emiterii facturii . Dacă furnizaţi date incorecte pentru facturarea sau transportul bunurilor, veţi suporta cheltuielile ocazionate.

 4. în cazul în care clientul, în termen de 48 de ore de la data primirii produselor, nu notifică vânzătorului pe adresa info@anderastyle.com eventualele lipsuri cantitative sau faptul că lipseşte certificatul de garanţie, răspunderea pentru lipsurile de cantitate se sting, respectiv se consideră că certificatul de garanţie a fost trimis.

 5. Condiţiile comenzii pot fi făcute publice numai în baza acordului scris al vânzătorului, iar în cazul în care se ivesc probleme cu comanda, clientul are dreptul de a dezvălui această situaţie altor persoane numai după ce a trecut un termen de 30 de zile în care părţile au încercat fără succes soluţionarea neînţelegerilor, în caz de nerespectare a termenului, vânzătorul va avea dreptul la despăgubiri.

 • Vânzătorul confirmă comanda dacă poate să livreze mărfurile şi

 1. comunică clientului termenul aproximativ de livrare, termenul legal este de maxim 30 de zile (însă în mod normal termenul de livrare este mult mai scurt, de obicei ne încadrăm în 10 zile). În cazul comenzilor mai mari de 1000 de lei perioada aproximativă de livrare se calculează de la data plății produselor.

 2. trimite produsele comandate care vor fi ambalate corespunzător

 3. trimite documentele însoţitoare (factură, certificat de garanție, declarație de conformitate, proces-verbal de constatare a defecţiunilor în termenul de garanţie)

INFORMAŢIILE DE PE WEBSITE

Informaţiile de pe site au caracter informativ şi Vânzătorul poate să le modifice fără notificare prealabilă. Imaginile sunt cu titlu de prezentare. Despre orice erori sau neconcordanţe, sau în legătură cu orice întrebări puteţi să ne contactaţi utilizând datele de contact ale societăţii.

 1. CESIONAREA ŞI SUBCONTRACTAREA

Vânzătorul are dreptul de a subcontracta sau a cesiona drepturile şi obligaţiile care derivă din acest contract, fără a fi necesar acordul clientului.

 1. RISCURILE DETERIORĂRII/PIERDERII

Riscul de deterioare/pierdere se transferă pe client în momentul în care clientul sau o persoană desemnată de client, cu excepţia transportatorului, intră în posesia fizică a bunurilor comandate.

 1. MOMENTUL TRANSFERULUI PROPRIETĂŢII

Proprietatea asupra bunurilor comandate va trece asupra clientului doar la data plății integrale a prețului de cumpărare și a chetuielilor de transport.

 1. RĂSPUNDERE

Vânzătorul nu răspunde pentru daune de orice fel suferite de Client sau o terţă persoană în urma îndeplinirii de către Vânzător a obligaţiilor sale conform Comenzii şi pentru nicio daună care ar rezulta din utilizarea produselor după livrare. Vânzătorul nu este răspunzător pentru niciun prejudiciu suferit sau cauzat de către Client ca rezultat indirect al încălcării obligațiilor de către Vânzător. Clientul își asumă întreaga responsabilitate în alegerea produselor pe care le comandă, Clientul fiind obligat să verifice dacă specificațiile fiecărui produs comandat corespund nevoilor lui. În cazul în care Vânzătorul comunică Clientului că nu poate să livreze produsele solicitate în comandă și transmite o ofertă nouă care include alternative la marfa solicitată de către Client, Clientul are obligația de a verifica dacă specificațiile mărfii cuprinse în noua ofertă corespund nevoilor lui și să comande aceste produse în cazul în care dorește. Acceptarea de către Client a noii oferte valorează contract, Clientul având obligația de a achita marfa comandată.

 1. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele prelucrate în conformitate cu prevederile legale

 1. cu ocazia vânzărilor/ înscrierii la newsletter sunt: numele, prenumele, data naşterii, telefon, adresă, e-mail şi eventual alte date cerute conform legislaţiei în vigoare.

 2. cu ocazia unei eventuale returnări a produsului: cont bancar, swift/Robu cod, CNP sau număr carte identitate, necesare pentru realizarea transferului bancar

Datele cumpărătorilor vor fi utilizate numai în scopul valorificării drepturilor şi executării obligaţiilor contractuale (de ex. unele date trebuie puse la dispoziția curierului), sau cu scopul de a răspunde nevoilor exprimate de către clienți de oferire de noi produse/servicii, sau altor societăţi cu care putem dezvolta programe comune de ofertare.

Datele cardului bancar al Cumpărătorului NU sunt accesibile website-ului www.anderastyle.com, în consecință nici nu pot fi salvate de către acesta, aceste date vor fi prelucrate doar de către instituţia de operare a tranzacţiei, identitatea acestei instituţii fiind adus la cunoștința Clientului înainte de introducerea datelor.

În ceea ce priveşte datele Dvs, aveţi toate drepturile conferite de Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 privind protecţia datelor personale – GDPR (General Data Protection Regulation).

 1. PREŢUL

Prin finalizarea comenzii cumpărătorul recunoaşte că această comandă implică obligaţia de a plăti suma finală afişată şi care este compus din preţul bunului + cheltuielile de transport, acestea fiind menţionate pe www.anderastyle.com

Preţurile sunt în Lei şi conţin T.V.A.

Prețul comenzii care nu depășește 1000 de lei poate fi achitat din momentul confirmării comenzii de către Vânzător, însă cel târziu o dată cu primirea produselor.

În cazul comenzilor mai mari decât 1000 de lei jumătate din preț trebuie să fie achitat în termen de 5(cinci) zile calendaristice de la confirmarea comenzii, în caz contrar Vânzătorul având dreptul să declare unilateral rezoluțiunea contractului încheiat în baza acestor condiții contractuale, printr-o notificare trimisă prin email la adresa Clientului.

Prețul poate fi achitat

 • online prin utilizarea unui card bancar sau

 • prin virament bancar

 • prin ramburs odată cu primirea produselor

 1. LEGEA APLICABILĂ – COMPETENŢĂ

Contractul care se naște între noi prin plasarea și acceptarea comenzii Dvs este supus legii române.

Eventualele neînţelegeri dintre părţi se vor rezolva pe cale amiabilă.

Dacă în termen de o lună de la nașterea neînțelegerii nu se ajunge la o înțelegere, părţile vor recurge la un mediator pentru rezolvarea conflictului. Partea care semnează mai repede cererea către mediator a începerii procedurii invitaţiei celeilalte părţi în procedura de mediere, va avea dreptul de a alege locul medierii şi de a propune mediatori. Mediatorul va fi din România, onorariul mediatorului şi cheltuielile de transport ale părţii al cărei domiciliu/sediu nu se află în acel judeţ se vor avansa jumătate-jumătate de către fiecare parte contractantă, rămânând ca ulterior să se cadă de acord asupra faptului suportării acestor sume.

În cazul neajungerii la un acord total de mediere, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente de la sediul Vânzătorului sau de la domiciliul Clientului. Instanțele nu vor putea soluționa cauza până când nu se face dovada derulării procedurii de mediere descrise mai sus.

 1. GARANŢIA LEGALĂ PENTRU NECONFORMITATE

Întrucât produsele oferite pe site sunt produse confecţionate după specificaţiile (mărimile) prezentate de Dvs, în temeiul art. 6 alin. (1) lit k) coroborat cu art. 16 lit. c) din Ordonanța de Urgență nr. 34 din 2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii NU BENEFICIAȚI DE DREPT DE RETRAGERE DIN CONTRACT (nu vă puteți răzgândi fără motiv cu privire la cumpărarea acestor produse), însă aveți dreptul la repararea/schimbarea produsului sau la restituirea parțială/totală a prețului în cazul în care produsul nu respectă specificațiile din comanda confirmată de Vânzător:

 

Dacă doriți să retrimiteți un produs pentru faptul că nu este conform comenzii

Până când

în termenul legal de garanţie de 2 ani

Excepţie: produse folosite (resigilate): 1 an

Motiv

 • defecte de fabricaţie

sau

 • vicii ascunse

În ce stare pot trimite înapoi produsul?

Curat, în starea în care se află în urma defecţiunii.

Ce acte anexez

 • Proces-verbal de constatare a defecţiunilor în termenul de garanţie (un formular gol este inclus în pachet lângă produsul livrat)

 • Factura fiscală şi bonul fiscal/ chitanţa

Remedierea problemelor

În cazul reclamației întemeiate privind unele defecte ce pot fi eliminate, Vânzătorul este obligat ca în termen de 30 (treizeci) zile de la admiterea reclamației, să elimine defectul pe cheltuiala sa. La defectele ce nu pot fi eliminate, care împiedică utilizarea mărfii, Vânzătorul poate alege una din următoarele modalități:

– schimbarea mărfii cu defect cu una fără defect. Clientul e obligat să ofere Vânzătorului timpul necesar și colaborarea aferentă pentru aceasta soluționare.

– returnarea prețului de achiziție

Vânzătorul stabilește exclusiv dacă este vorba despre un defect ce poate fi eliminat sau unul ce nu poate fi eliminat. În cazul în care eliminarea defectului ar fi legată de cheltuieli neadecvat de mari, Vânzătorul are dreptul să evalueze defectul ca unul ce nu poate fi eliminat.

Termen de soluţionare (adică în ce termen primești răspuns cu privire la modalitatea de soluționare a reclamației tale(

15 zile calendaristice de la data returnării produsului

Cât costă să trimit înapoi

35 de lei

Cine suportă costul returnării/schimbului

Vânzătorul

Temei legal

Legea 449/2003

OG 21/1992 republ

Vânzătorul își rezervă dreptul să modifice aceste condiții, să le completeze sau să le anuleze prin emiterea unor noi condiții. Pentru fiecare client sunt valabile condițiile care sunt publicate pe website în momentul plasării comenzii.


Read More